Välkommen!

emilia 096

Västerleds kammarkör, bildad av Folke Wedar 1951, är en blandad kör med cirka 40 medlemmar. Kören tillhör Västerledskyrkan i Bromma utanför Stockholm, där vi ger ett antal större konserter varje år samt deltar i gudstjänster och musikmässor. Repertoaren är i huvudsak klassisk men även andra stilar, som jazz och visor, förekommer – både a capella och med orkester. Bland de större verken kören har framfört kan nämnas Bachs Johannespassion och h-mollmässa, samt requier av Brahms, Fauré och Mozart. Vi har samarbetat med några av Sveriges främsta sångsolister och orkestermusiker.

Kören leds sedan 2002 av Fredrik Zander, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Fredrik är organist i Västerledskyrkan där han ansvarar för konsert- och körverksamhet samt orgelspel vid högmässor och musikgudstjänster. Han har tidigare varit verksam i Linköping och Norrköping.

Besök gärna körens sida på Facebook: www.facebook.com/vasterledskammarkor