Bli medlem

Notställ

Västerleds kammarkör är en blandad kör SATB bestående av cirka 40 sångare i olika åldrar.

Vår repetitionstid är tisdagar kl 19-21.30 i Västerledskyrkan, Bromma.

Vi strävar efter en hög musikalisk nivå och håller ett högt tempo i körarbetet. Klassiska verk varvas med såväl äldre som yngre à capella-repertoar. Exempel på verk vi har framfört är Bachs h-mollmässa, Matteuspassionen och Johannespassionen, Mozarts Requiem och Brahms Requiem tillsammans med professionella orkestrar och solister. Vid några högmässor per termin sjunger kören i mindre ensembler.

Kören brukar åka på körinternat en gång per år och ordnar regelbundet körresor. De senaste körresorna har gått till Italien (Sicilien), Tyskland (München), Polen (Krakow), Storbritannien (Yorkshire), Spanien (Mallorca) samt Ryssland (St Petersburg).


Från körresan till Sicilien i oktober 2019.

Just nu söker vi förstärkning till tenor och andrabas, men rätt röst kan bli aktuell även i damstämmorna.

Vill du bli medlem får du göra ett inträdesprov då du sjunger en sång du själv har förberett och lite prima vista. Vår dirigent testar då ditt tonomfång, att du sjunger rent samt att du själv kan hålla en stämma.

Välkommen att kontakta dirigent Fredrik Zander på 0709 – 55 51 79 eller fredrik.zander@svenskakyrkan.se