Bli medlem

Notställ

Västerleds kammarkör, bildad av Folke Wedar 1951, är en blandad kör SATB med cirka 40 medlemmar i olika åldrar. Kören tillhör Västerledskyrkan i Bromma utanför Stockholm, där vi ger ett antal större konserter varje år samt deltar i gudstjänster och musikmässor. Repertoaren är i huvudsak klassisk men även andra stilar, som jazz och visor, förekommer – både a capella och med orkester. Bland de större verken kören har framfört kan nämnas Bachs Matteuspassion och h-mollmässa, samt requier av Brahms, Fauré och Mozart. Vi samarbetar med några av Sveriges främsta sångsolister och orkestermusiker.

Vår repetitionstid är tisdagar kl 19-21.30 och till Västerledskyrkan kan man ta sig med tunnelbana (Alvik) och buss 124 eller spårvagn (linje 12, station Alléparken) .

Kören leds sedan 2002 av Fredrik Zander, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Fredrik är organist i Västerledskyrkan där han ansvarar för konsert- och körverksamhet samt orgelspel vid högmässor och musikgudstjänster. Han har tidigare varit verksam i Linköping och Norrköping. Vi strävar efter en hög musikalisk nivå och håller ett högt tempo i körarbetet. Klassiska verk varvas med såväl äldre som yngre à capella-repertoar. Exempel på verk vi har framfört är Bachs h-mollmässa, Matteuspassionen och Johannespassionen, Mozarts Requiem och Brahms Requiem tillsammans med professionella orkestrar och solister. Vid några högmässor per termin sjunger kören i mindre ensembler.

Kören brukar åka på körinternat en gång per år och ordnar regelbundet körresor. De senaste körresorna har gått till Nederländerna (Haag), Italien (Sicilien), Tyskland (München), Polen (Krakow), Storbritannien (Yorkshire) samt Spanien (Mallorca).

Från körresan till Sicilien i oktober 2019.

Just nu söker vi nya medlemmar i flera stämmor.

Vill du bli medlem får du göra ett inträdesprov då du sjunger en sång du själv har förberett och lite prima vista. Vår dirigent testar då ditt tonomfång, att du sjunger rent samt att du själv kan hålla en stämma.

Välkommen att kontakta dirigent Fredrik Zander på 0709 – 55 51 79 eller fredrik.zander@svenskakyrkan.se